รู้ 5 ข้อดี - ข้อเสีย ก่อนลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์

รู้ 5 ข้อดี – ข้อเสีย ก่อนลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์

5 ข้อดีที่มีต่อการลงทุนแฟรนไชส์ และ 5 ข้อเสียที่ควรระวัง เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนเป็นไปอย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากที่สุด การลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์เชื่อว่าหลายคนทราบดีว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวข้องอยู่เสมอ แม้จะเป็นการซื้อความสำเร็จจากเจ้าของธุรกิจและมาบริหารให้เหมือนกับต้นแบบ แต่ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละราย สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนหรือกำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจแฟรนไชส์ บทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณอย่างมาก เพราะเราจะมาบอกถึง ข้อดี – ข้อเสีย ของธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อช่วยตัดสินใจในการลงทุนของคุณ

ธุรกิจแฟรนไชส์ในปัจจุบัน

ธุรกิจแฟรนไชส์ในปัจจุบัน

การลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ในปัจจุบันมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เป็นการยึดตามความสำเร็จที่ได้รับการพิสูจน์จากแบรนด์เดิม ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้มากขึ้น ในอีกมุมหนึ่ง ก็เป็นการที่ผู้ประกอบการเดิมสามารถขยายธุรกิจของตนไปยังพื้นที่ใหม่ๆ โดยไม่ต้องเสียเงินลงทุนเองในแต่ละสาขามากนัก แต่อาจขอส่วนแบ่งจากยอดขายหรือค่าธรรมเนียมทางการตลาด และธุรกิจที่ได้รับความนิยมในการทำแฟรนไชส์ เช่น ร้านกาแฟ ร้านเครื่องดื่มปั่น ร้านอาหารจานด่วน เบเกอรี่ ธุรกิจความงาม และธุรกิจฟิตเนส เป็นต้น

ข้อดีของธุรกิจแฟรนไชส์

ข้อดีของธุรกิจแฟรนไชส์

1.ลดความเสี่ยง

 • ธุรกิจแฟรนไชส์มักจะมีการทดสอบและพัฒนาโดยเจ้าของแบรนด์เองในฐานะที่เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงดังนั้น ความเสี่ยงในการลงทุนจะน้อยลงเมื่อเทียบกับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ทั้งหมดเอง
 • ระบบและการดำเนินงานของธุรกิจจะได้รับการรับรองและปรับปรุงตามประสบการณ์จากหลายสาขาแล้ว

2.ได้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้า

 • แบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับมักทำให้ลูกค้ามีความเชื่อถือและความมั่นใจในการซื้อสินค้าหรือบริการ
 • มีโอกาสต่อเนื่องในการรับประโยชน์จากการโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขายของเจ้าของแบรนด์

3.ประหยัดเงินและเวลา

 • ไม่ต้องลงทุนในการทดสอบสินค้า การวิจัยตลาด หรือพัฒนาวิธีการดำเนินงานใหม่ๆ
 • เรียนรู้วิธีการดำเนินธุรกิจอย่างรวดเร็วจากคู่มือการดำเนินงาน (Operation Manual) ที่ได้รับจากเจ้าของแบรนด์

4.เส้นทางลัดสู่ความสำเร็จ

 • แฟรนไชส์จะได้รับการฝึกฝนและคำแนะนำจากเจ้าของแบรนด์ ซึ่งประสบการณ์และความรู้เหล่านี้จะเป็นการช่วยลดการเรียนรู้จากการทำผิดพลาดในธุรกิจ
 • รับการสนับสนุนเต็มที่ในการสตาร์ทอัพ เช่น การตกแต่งร้าน การเลือกทำเล ฯลฯ

5.ได้รับสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ

 • เมื่อเจ้าของแบรนด์มีสินค้าหรือโปรโมชั่นใหม่ แฟรนไชส์มักจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการแนะนำเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ
 • นำแนวคิดใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งช่วยในการพัฒนาและรักษาความนิยมของแบรนด์

ข้อเสียของธุรกิจแฟรนไชส์

ข้อเสียของธุรกิจแฟรนไชส์

1.มีข้อจำกัดและขาดความอิสระ

 • ธุรกิจแฟรนไชส์มักจะมีคู่มือการดำเนินงาน (Operation Manual) ที่ต้องปฏิบัติตาม ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงการดำเนินงานได้ตามที่ต้องการ
 • มีข้อจำกัดในการเลือกสินค้าหรือบริการ เช่น หากต้องการเพิ่มเมนูใหม่ อาจต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าของแบรนด์
 • อาจจำกัดการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นตามที่ต้องการ ด้วยเหตุที่ต้องมีความสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์

2.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า คือ ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายขณะเริ่มต้น บางแบรนด์อาจเรียกเก็บค่านี้สูง
 • ค่าเก็บส่วนแบ่งทางการตลาด หรือ ค่าธรรมเนียมประจำปี ซึ่งบางทีอาจมีการเรียกเก็บรายเดือนหรือรายปี และเกี่ยวข้องกับยอดขายรวมของธุรกิจ
 • ค่าอื่น ๆ เช่น ค่าฝึกฝน ค่าอัพเดทคู่มือการปฏิบัติงาน

3.มีโอกาสถูกยกเลิกสัญญา

 • หากผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือกฎระเบียบ เจ้าของแบรนด์สามารถยกเลิกสัญญาได้ ทำให้ผู้ประกอบการเสียเงินที่ลงทุนไปแล้ว
 • รายการข้อตกลงในสัญญาแฟรนไชส์มักจะเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องศึกษาอย่างละเอียดและบางข้อตกลงอาจจำกัดสิทธิหรือสร้างความไม่เป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ

4.แรงกดดันจากการแข่งขันในเครือ

 • อาจเจอการแข่งขันกับร้านค้าแฟรนไชส์อื่นๆ ภายในเครือเดียวกัน หากมีการเปิดร้านในพื้นที่ใกล้เคียง

5.เสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

 • บางประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

ดังนั้น การลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ควรพิจารณาทั้งข้อดีและข้อเสีย และหาคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เข้าใจในรายละเอียดและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *