เครื่องปริ้นหมึกพิมพ์คุณภาพดี แต่พิมพ์ออกมากลับสีเพี้ยน
หมึก inkjet อันตรายจริงหรือไม่
เทคนิคการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน