โรงพิมพ์

เทคโนโลยีการผลิตสติ๊กเกอร์

 การพิมพ์สติ๊กเกอร์ตาม โรงพิมพ์ ทั่วไปนั้นแน่นอนทุกวันนี้ก็ได้มีกานนำเอาเทคโนโลยีการผลิตเข้ามาใช้กันเป็นจำนวนมากเลยนะครับ แน่นอนก็ทำให้สติ๊กเกอร์ส่วนใหญ่นั้นดูดีมีมาตรฐานและมีความสวยงาม

การดูแลรักษาหัวพิมพ์ เครื่องพิมพ์

 การดุแลรักษาเครื่องพิมพ์และหัวพิมพ์ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลานั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

ความแตกต่างระหว่างหมึกเทียบเท่าและหมึกแท้

ความแตกต่างระหว่างหมึกเทียบเท่าและหมึกแท้ การที่เราเลือกใช้งานตลับหมึกเทียบ หากเครื่องปริ้นเกิดปัญหามาทางบริษัทหรือยี่ห้อของเครื่องพิมพ์ของเราจะไม่รับผิดชอบ

หมึกพิมพ์คืออะไร

หมึกพิมพ์นั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญกับเครื่องพิมพ์หรือเครื่องปริ้นกันเป็นอย่างมากกเลย โดยหมึกพิมพ์ในแต่ละชนิดนั้นก็จะมีความแตกต่างกัน

ถุงฟอยล์หน้าใสคืออะไร

ซองฟอยล์ที่มีคุณสมบัติในการถนอมอาหารด้วยระบบกึ่งสุญญากาศ ที่มันสามารถพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เพราะแน่นนอนะครับการเลือกใช้ถุงฟอยล์นั้นก็สามารถที่จะคงความสดต่างๆ

1 2 3 4