admin02

หมึกฝุ่นกับหมึกน้ำใช้อะไรดีกว่ากัน

การเลือกใช้หมึกแต่ละชนิดมักจะมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องพิมพ์ของเรารองรับน้ำหมึกแบบไหนมากกว่า โดยแต่ละเครื่องพิมพ์ก็จะมีการใช้น้ำหมึก…

การดูแลรักษาหัวพิมพ์ เครื่องพิมพ์

 การดุแลรักษาเครื่องพิมพ์และหัวพิมพ์ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลานั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

ความแตกต่างระหว่างหมึกเทียบเท่าและหมึกแท้

ความแตกต่างระหว่างหมึกเทียบเท่าและหมึกแท้ การที่เราเลือกใช้งานตลับหมึกเทียบ หากเครื่องปริ้นเกิดปัญหามาทางบริษัทหรือยี่ห้อของเครื่องพิมพ์ของเราจะไม่รับผิดชอบ

หมึกพิมพ์คืออะไร

หมึกพิมพ์นั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญกับเครื่องพิมพ์หรือเครื่องปริ้นกันเป็นอย่างมากกเลย โดยหมึกพิมพ์ในแต่ละชนิดนั้นก็จะมีความแตกต่างกัน

ถุงฟอยล์หน้าใสคืออะไร

ซองฟอยล์ที่มีคุณสมบัติในการถนอมอาหารด้วยระบบกึ่งสุญญากาศ ที่มันสามารถพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เพราะแน่นนอนะครับการเลือกใช้ถุงฟอยล์นั้นก็สามารถที่จะคงความสดต่างๆ

1 2 3